Filtrowanie: Rodzaj produktu: Kamień: Kształt:
Wyszukiwarka:
Panel logowania
Dodatki krawieckie
Kontakt z nami
REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ RODO

BIŻUTERIA SZTUCZNA –OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

 • ZADANIE BIŻUTERII SZTUCZNEJ: Biżuteria sztuczna jest produktem jedynie wizualnie przypominającym srebro, złoto czy też platynę. Biżuteria sztuczna jako produkt ma na celu chwilowe zastąpienie produktu będącego produktem szlachetnym. Chwilowoœść ta wynika z faktu, iż biżuteria sztuczna wykonana jest z innego, mniej trwałego (nie szlachetnego) i mniej odpornego na wycieranie się materiału, w stosunku do biżuterii szlachetnej. Biżuteria szlachetna jest na lata, biżuteria sztuczna nie.
 • Biżuteria okreœślona w Hurtowni kolorem powierzchni srebro jest biżuterią posrebrzaną o grubośœci warstwy srebra do 3 mikrometrów. Zawartoœść srebra w powłoce biżuterii posrebrzanej wynosi 100% Ag PASYWOWANEGO.
 • BRAK MOŻLIWOŒŚCI ODŒŚWIEŻENIA: W odróżnieniu od biżuterii szlachetnej (która z czasem również traci blask), biżuterii sztucznej nie można odnowić, czyszcząc jej powierzchnię. Klienci e-klientów muszą zostać o tym fakcie poinformowani. Kupując biżuterię sztuczną e-klient przyjmuje do wiadomoœści, iż podczas jej użytkowania œściera się wierzchnia warstwa powłoki produktu. Kolor biżuterii ulega bezpowrotnie zmianie, co nie jest równoznaczne z jej bezużytecznoœcią. Zmiana koloru powierzchni produktu nie powoduje, iż produkt nie nadaje się do dalszego użytku. Traci on tylko w pewnym stopniu na swojej estetycznoœści i blasku.
 • PRAWIDŁOWE OZNACZENIE PRODUKTU: Kupując produkt oznaczony jako: sztuczna biżuteria, konsument zostaje poinformowany, iż materiał z którego wykonany został produkt, różni się jakoœścią i trwałoœścią od wyrobów wykonanych z prawdziwego srebra, złota czy też platyny. Równoczeœśnie konsument powinien sobie zdawać sprawę z faktu, iż dokonując zakupu biżuterii sztucznej Klient otrzymuje o wiele niższą jakośœć w stosunku do produktu z metali szlachetnych, z czym dokonując zakupu się godzi.
 • JAKOŚŒĆ: O jakoœści produktu powinna œświadczyć jego cena oraz materiał z którego produkt został wykonany. Informacja ta przekazywana jest Klientowi poprzez odpowiednio zaprojektowaną etykietę obecną z tyłu każdego produktu.


 • BIŻUTERIA SZTUCZNA –INFORMACJA O SKŁADZIE SUROWCOWYM PRODUKTU ORAZ SPOSOBIE JEJ UŻYTKOWANIA

 • Biżuteria sztuczna wykonana została z metalu nieszlachetnego, między innymi stopu cynku i aluminium w skrócie: ZnAl. Długotrwały kontakt ze skórą u osób wrażliwych może powodować uczulenia. Osoby uczulone lub nadwrażliwe na niklowane powierzchnie powinny zaprzestać użytkowania biżuterii sztucznej.
 • Jeżeli u osób noszących biżuterię sztuczną wystąpią niepokojące objawy uczulenia takie jak: wysypka, swędzenie, zaczerwienienie a w szczególnoœci wszelkie stany zapalne powinny niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza-specjalisty.
 • EU Nikel Directive: Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej: Dyrektywa 94/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniająca po raz dwunasty Wniosek Komisji został przedstawiony jako czternasta zmiana do dyrektywy 76/769/EWG (Dz. U. C 116 z 27.4.1993, str. 18). dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych umieszczoną na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0027:PL:HTML, oœwiadczamy iż:
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, biżuteria naszej produkcji nie zawiera więcej niż 0,05% niklu w stosunku do masy wyrobu, co dopuszcza jej dystrybucję oraz sprzedaż. Dane potwierdzające wynik badania, uzyskano w czasie procesu produkcyjnego biżuterii.
 • Wyroby naszej firmy pozostające w dłuższym kontakcie ze skórą spełniają normy wydzielania niklu w cyklu tygodniowym (czyli nie więcej niż 0,5 ľg/cm2 na tydzień), co daje Państwu pewnoœść w jej użytkowaniu. Na podstawie badania wydzielania niklu z powierzchni wyrobu, przeprowadzonego przez naszą firmę w okresie tygodniowym, nie stwierdzono przekroczenia wyżej wymienionej normy.
 • Będąc odpowiedzialnym za sprzedawane produkty, pomimo zgodnośœci z normami EU, nasza firma informuje swoich klientów, iż u osób wrażliwych, biżuteria może powodować uczulenia.
 • Jedyny kolor powierzchni bez niklu to oksyda (stary mosiądz).
 • Biżuterię sztuczną należy używać zgodnie z instrukcją użytkowania, tj.:
 • Biżuterii sztucznej nie powinno narażać się na kontakt z wodą. Przed myciem zawsze należy ją zdjąć.
 • Biżuterii nie należy trzymać w wilgotnych pomieszczeniach. Przyœpiesza się w ten sposób proces utleniania się metalu. Bardzo ważna uwaga: biżuterii sztucznej nie należy w żadnym wypadku przechowywać nawiniętej na papierowe etykiety, tekturki, papiery, kartoniki itp. Każdy rodzaj papieru wchłania wilgoć i w miejscu kontaktu z biżuterią powoduje jej zażółcenie. Lepiej przechowywać biżuterię w torebkach foliowych czy w plastikowych pojemnikach.
 • W przypadku kontaktu z wodą, należy niezwłocznie delikatnie przetrzeć każdą zamoczoną czꜶć suchym, miękkim ręcznikiem i pozostawić z daleka od sztucznych źŸródeł ciepła i wilgoci, aż do całkowitego wyschnięcia.
 • Biżuterię sztuczną należy zdjąć przed snem.
 • Biżuterii sztucznej nie należy połykać. W razie połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem specjalistą.
 • Z uwagi na małe elementy (w obawie o ich połknięcie) biżuterię sztuczną należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci poniżej 3 roku życia.
 • Biżuterii nie wolno czyœścić chemicznie, nawet za pomocą œśrodków do czyszczenia srebra, np. szmatek nasączonych płynem. W ten sposób śœciera się wierzchnią warstwę ochronną będącą kolorem danego wzoru.
 • Metal, z którego wykonana jest biżuteria, jest stopem metali (między innymi cynku i aluminium) pokrywanym galwanicznie, dzięki czemu uzyskuje się kolor powierzchni produktu. Metal ten nie jest metalem plastycznym, dlatego też nie należy go wyginać, zginać ani narażać na mechaniczne uszkodzenia, gdyż ulegnie on zniszczeniu.
 • Zużytą, uszkodzoną biżuterię (bez opakowania) należy oddać do skupu surowców wtórnych lub wrzucić ją do najbliższego pojemnika oznaczonego żółtym kolorem przeznaczonym do segregacji odpadów: PLASTIKU I METALU.