Filtrowanie: Rodzaj produktu: Kamień: Kształt:
Wyszukiwarka:
Panel logowania
Dodatki krawieckie
Kontakt z nami
Nowa polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia: 25.05.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Spis treści1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO"), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator to podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sprzedawca, czyli firma R.M. Rachubińscy GalRach s.c. ul. Rąbieńska 40, 94-244 Łódź, e-mail: odo@galrach.com.pl


2.2 JAK POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Klientów zostają przekazane Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego drogą telefoniczną lub elektroniczną oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie. W związku z powyższym, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na podanie w/w danych, realizacja Państwa zamówienia nie będzie możliwa. Zgoda Klienta potwierdzona jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności podczas rejestracji konta Klienta.


2.3 JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Przetwarzamy je w następujący sposób:


  2.3.1 w przypadku prowadzenia działalności na terenie RP, przetwarzamy dane w celu sprawdzenia czy informacje podane przez Państwa podczas dobrowolnej rejestracji są prawdziwe i zarejestrowana firma faktycznie istnieje i posiada aktywny numer NIP. Takiej weryfikacji dokonujemy ręcznie poprzez sprawdzenie wpisu w bazie CEIDG. Sprawdzamy czy podane przez Państwa dane firmy są zgodne z tymi umieszczonymi we wpisie podanym na ogólnodostępnej stronie rządowej. Wymagają tego od Nas obowiązujące przepisy prawa RP.

  2.3.2 w przypadku sprzedaży wewnątrz europejskiej, weryfikujemy czy podany Europejski numer NIP jest aktywnym numerem wewnątrz wspólnotowym i możliwe jest dokonanie sprzedaży ze stawką 0%. Wymagają tego od Nas obowiązujące przepisy prawa RP.

  2.3.3 w przypadku sprzedaży poza krajami UE przetwarzamy dane osobowe w celu oclenia towaru, ustalenia wysokości kosztów przesyłki, wyboru najlepszej możliwej oferty spedycyjnej związanej z doręczeniem produktów do kraju Klienta. Wymagają tego od Nas obowiązujące przepisy prawa RP.

   2.3.4 do tworzenia, obsługiwania, administrowania Państwa kontem celem dokonywania transakcji lub też rozwiązywania wszelkich problemów technicznych ( np. brak możliwości zalogowania się do konta: przypomnienie loginu, wysłanie linku do zmiany hasła; kasowanie konta Klienta; złożenie ponownie takiego samego zamówienia; tworzenie historii zakupów np. do remanentów; zmiana produktów w zamówieniu itp.).

   2.3.5 w ramach obsługi związanej z rękojmią, gwarancją . Pracownik firmy GalRach może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

   2.3.6 obsługi zgłoszeń np. zamówień lub zapytań , gdy kontaktujesz się z Nami poprzez pocztę e-mail lub formularz kontaktowy.

   2.3.7 kontaktu w celu związanym z realizacją przedmiotu umowy:

      2.3.7.1 na wyraźną Państwa prośbę ( np. w celu umówienia godziny dostawy, zmiany dnia doręczenia przesyłki, dostawy w sobotę, żądanie wstrzymania doręczenia przesyłki, zmiany adresu doręczenia przesyłki, zmiany produktu w zamówieniu, usunięcie zamówienia).

      2.3.7.2 w celu spełnienia optymalnej jakości usług wynikających z realizacji zamówienia ( np. informacja o możliwości przedłużenia się terminu realizacji zamówienia, brak możliwości dostawy towaru we wskazanym przez Klienta dniu lub godzinie dostawy, możliwe opóźnienia w dostawie przesyłki, ewentualne kłopoty z doręczeniem przesyłki wymagające interwencji Kupującego, brak możliwości realizacji zamówienia, brak pełnej ilości zamawianego produktu, niedostępności produktu itp.).

   2.3.8 do celów podatkowych i rachunkowych , wymagają tego od Nas obowiązujące przepisy prawa.

   2.3.9 przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach opisanych poniżej , na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GalRach, którym jest:

    2.3.9.1 obsługa próśb przekazywanych przez użytkownika do działu obsługi klienta (e-mail, formularz kontaktowy dostępny na stronie WWW), które nie są wprost powiązane z wykonaniem standardowej realizacji usług ( np. produkcja zupełnie nowego, innowacyjnego produktu, wykonanie wzoru zgodnie z projektem Klienta, złożenie zamówienia w niestandardowej ilości lub formie wymagającej np. podpisania oddzielnych umów, lub dodatkowych czynności np. wpłata zaliczki na poczet realizacji zamówienia). Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

    2.3.9.2 obsługa konkursów, akcji promocyjnych w których Klienci naszej firmy mogą wziąć udział.

    2.3.9.3 windykacyjnych (odzyskiwania należności, prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych).

    2.3.9.4 wykonywanie analiz statystycznych (np. określenie, który produkt sprzedaje się najlepiej w danym regionie, jaki jest popyt na kolorystykę w regionie itp. ; monitorowanie aktywności użytkowników na stronie np. wyszukiwania słów kluczowych, wyświetlanie zakładek, czas pobytu na stronie).

    2.3.9.5 przechowujemy dane osobowe dla celów archiwizacyjnych, wymagają tego od Nas obowiązujące przepisy prawa RP.

    2.3.9.6 przechowujemy dane osobowe dla celów rozliczeniowych.

    2.3.9.7 Tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, przetwarzamy dane w celu:

      2.3.9.7.1 automatycznego tworzenia plików cookies, czyli gromadzenia danych ze strony WWW. Pliki cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie - ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies składających się z szeregu liter i cyfr, w których znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji do sklepu internetowego. Dzięki "cookie" korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość - teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy - jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w każdej chwili, w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, choć wyłączenie plików cookies w przeglądarce może sprawić, iż nie będzie możliwe w pełni poprawne korzystanie ze strony www.galrach.com .

      2.3.9.7.2 w konkursach i akcjach promocyjnych, w których mogą ale nie muszą wziąć Państwo udział. Dane osobowe Klientów, którzy wezmą udział w konkursie, będą przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia organizowanego konkursu, w tym powiadomienia Klientów o wyniku konkursu oraz przesłania Klientowi wygranej nagrody.


2.4 CZY PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE ?

   2.4.1 Tak, lecz w ograniczonym zakresie i tylko w celu realizacji przedmiotu umowy. Wymagamy podania wyłącznie niezbędnych danych kontaktowych. Prowadzimy sprzedaż B2B dlatego też oprócz adresu e-mail, loginu i hasła oraz danych do wysyłki, które wpisują Państwo przy rejestracji, wymagamy wpisania danych rejestracyjnych Państwa firmy, jej aktualnego adresu oraz aktywnego - czynnego numeru NIP.

   2.4.2 Wymagają tego od Nas przepisy prawa, dlatego prosimy Państwa o podanie tylko danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

   2.4.3 Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia może uniemożliwiać jego złożenie i realizację.

   2.4.4 Poza w/w przypadkami podanie innych Państwa danych osobowych jest dobrowolne.


2.5 UPRAWNIENIA KLIENTA WOBEC GALRACH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

GalRach gwarantuje swoim Klientom spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) to znaczy: prawa dostępu, zmiany, poprawienia, sprostowania oraz usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia jak i niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu jak i prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Z wyżej wymienionych uprawnień może Klient skorzystać w celu:

   2.5.1 sprostowania danych: gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez GalRach; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

   2.5.2 ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   2.5.3 usunięcia danych: Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


2.6 SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   2.6.1 Od 25 maja 2018 w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   2.6.2 przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowane do tego celu. Jak rozpoznać czy dane są profilowane? Państwa dane są profilowane gdy otrzymają Państwo wiadomości e-mail z konkretną ofertą związaną np. ze wcześniej zakupionymi u Nas w firmie produktami. Jednakże możliwości profilowania może być znacznie więcej.

   2.6.3 przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach statystycznych, lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a Państwa sprzeciw uzasadniony jest przez szczególną sytuację w której się Państwo znaleźli.


2.7 KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE I DLACZEGO?

   2.7.1 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta, Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy, więc wyłącznie w celu należytej realizacji zawartej przez Klienta Umowy w przypadku prowadzenia działalności na terenie RP jak i w przypadku sprzedaży produktów wewnątrz krajów należących do Unii Europejskiej.

   2.7.2 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta, Dostawcy oraz organom celnym w celu oclenia towaru przed wysyłką do Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy więc wyłącznie w celu należytej realizacji zawartej przez Klienta Umowy tylko w przypadku sprzedaży produktów poza kraje UE.

   2.7.3 Dla celów prawno - skarbowych przekazujemy Państwa dane osobowe do Biura Rachunkowego zajmującego się prawno - skarbowym rozliczaniem działalności naszej firmy.

   2.7.4 Organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami czyli podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa RP.

   2.7.5 Pracownikom działu obsługi Klienta GalRach w celu realizacji przedmiotu umowy i nadania zamówienia zgodnie z wytycznymi Klienta jak i w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta.

   2.7.6 Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

   2.7.7 Państwa dane osobowe nigdy nie będą sprzedawane.

   2.7.8 Państwa dane osobowe nie zostaną przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż te opisane powyżej.


2.8 CZY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE ?

   2.8.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Pragniemy oferować Państwu ofertę i produkty, które mogą Państwa zainteresować teraz lub w przyszłości. Zależy Nam na tym, aby oferta naszej hurtowni była dla Państwa jak bardziej atrakcyjna.

   2.8.2 Profilowanie danych osobowych przez GalRach polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwa upodobaniach produktowych, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji.


2.9 PRAWA KLIENTÓW

   2.9.1 Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, na adres korespondencyjny ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa.

   2.9.2 Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, wnosząc skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez GalRach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   2.9.3 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie GalRach możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: odo@galrach.com.pl.

   2.9.4 Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


2.10 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

   2.10.1 Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

   2.10.2 Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

   2.10.3 W przypadku organizacji programów konkursów, akcji promocyjnych przetwarzamy Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczania nagród. W celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych GalRach jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów w celu przedłożenia kontroli organów publicznych.

   2.10.4 Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.


2.11 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EOG (EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

Tak, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, wszystko zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane mogą zostać przekazane do Google LLC.


2.12 PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE SĄ DLA NAS BARDZO WAŻNE

Dlatego w przypadku najmniejszych pytań, lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pod adresem email: galrach@galrach.com.pl lub telefonicznie +4842 634 69 95. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wszelkie zaistniałe wątpliwości.


3. ZABEZPIECZENIA

   3.1 GalRach jako administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych. Zastosowane środki są odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną jak i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy też zniszczeniem.

   3.2 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, a także charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

    3.2.1 szyfrowanie danych osobowych zarówno po stronie sklepu internetowego jaki i panelu administracyjnego.

    3.2.2 zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

    3.2.3 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

    3.2.4 regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   4.1 GalRach każdorazowo umieści na stronie informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą.

   4.2 Poniżej przedstawiamy aktualne narzędzia wykorzystywane do monitorowania działania systemu oraz zachowań użytkowników naszej hurtowni: Google Analytics (www.google.com/analytics/).

   4.3 W celu realizacji wymogów ustawowych, GalRach dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

   4.4 Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.